Skip to main content

Privacyverklaring

De privacyverklaring kunt u opvragen bij Vanessa Holtkuile van De Waarmakerij door een mail te sturen naar info@dewaarmakerij.nl

De volledige privacyverklaring zal zo spoedig mogelijk op de website geplaatst worden.