Skip to main content

Project Raalte viert Vrijheid

In de kern Raalte organiseert de stichting Raalte Viert Vrijheid in de periode van 11 april tot en met 5 mei 2020 tal van activiteiten rondom de 75-jarige bevrijding van Raalte te vieren. De periode waarin wordt afgesloten met een spectaculair concert onder leiding van Hans Groen. De muziek is gebaseerd op verhalen van veteranen en oudere mensen. Verder wordt er gebruik gemaakt van videomapping op de heillige kruisverheffing, waarbij beelden op de kerk worden geprojecteerd. (zie website raalteviertvrijheid.nl voor een impressie.)